- Opriichten: Samsdes, den 25.04.2020 um 10:00 um Site

- 1te Mee: Freides, ab 10:00 um Site mat Mëttes Grillen

- Training: an der Saison all Meinden oder Dënsden

- Coupe Wakeboard 2020: Samsdes, den 19.09.2020 um Site vum CNL

- Oofriichten: leeë mir nach fest

- Oofschlossiessen: leeë mir nach fest