Endlech ass et esou wäit, de Site vum CNL ass prett, fir datt dir kennt Waasserski, Wakeboard, Surfen, Barefoot, Boot, …  fueren kommen. Fläisseg Hëllfer hunn de Ponton gefléckt an de Site startkloer gemaach.
 
Wéinst der aktueller Situatioun hu mir awer och e puer Aschränkungen, déi mir iech bieden ze respektéieren.
 
Ennert dem folgende Link fannt dir d’Reegelen, wéi een sech um Site vum CNL soll behuelen. CNL Covid Reegelen

Zousätzlech fannt dir och nach déi Reegelen, déi d’Federatioun vum Waasserski opgestallt hutt an déi och ze respektéieren sinn. Covid Reegelen Federatioun

Wann dir wëllt fuere kommen, bieden mir iech, iech bei engem vun de Comitésmemberen unzemellen, fir datt mir Zäiten kenne plangen, wéini wien un der Reih ass, fir datt nit zevill Läit sech an de Féiss sinn.

D’Traininger sinn emmer folgend Deeg:
-         Waasserski: Dënsdes vun 18h-20h, duerfir mellt iech w.e.g beim Jeff Bidinger (+352 691 668831).
-         Wakeboard: Mëttwochs mam Val, duerfir mellt iech w.e.g. iwwer Facebook oder beim Ben (+352 691 1706052).

Merci fir äert Verständnis, an ob eng flott Saison 2020.